Araf İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş Belgelendirme Merkezi

Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

ARAF - PBB olarak üçüncü taraf personel belgelendirme faaliyetlerimizde, ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu ve herhangi bir tarafa daha yakın olmadığımızı, tüm taraflara her koşulda tarafsız, bağımsız ve eşit davranacağımızı,

Tüm çalışanlarımız ile birlikte, belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu ve belgelendirme kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisine bulunmayacağımızı ve kararlarının objektifliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldığımızı, kararlarımızın elde edilen uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delilere dayandırıldığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerince ve diğer taraflarca etkilenmediğini,

Yönetim organizasyonumuz, yönetim sistemimiz ve finans yönetimimizin, belgelendirme faaliyetleri ve diğer bütün faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını, belgelendirme sürecindeki ücretlendirme, adaylardan istenilen doküman ve evraklar konusunda herkese adil davranıldığı, hiçbir derneğe, gruba üyelik veya kişiye iltimas gösterilmediğini,

Belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini anladığımızı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla potansiyel bütün çıkar çatışmalarını analiz ettiğimizi, çıkar çatışmalarına yönelik her türlü potansiyel durum için gerekli önlemleri aldığımızı, bu analizleri sürekli yenilediğimizi, tarafsız ve periyodik bir şekilde gözden geçirdiğimizi, analiz sonuçlarına uygun olarak bütün faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü ve bu sayede belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağladığımızı,

Belgelendirme başvurularının işleme alınmasından önce, çıkar çatışmasına neden olabilecek konuların gözden geçirildiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda hiçbir surette belgelendirme hizmetlerinin verilmeyeceğini ve bunun garanti altına alındığını,

Tüm sınav görevlilerimizden yapılacak her sınav öncesi adaylar ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Belgelendirme kararlarını verenlerin, sınavı yapanlardan farklı kişiler olmasını sağlayacağımızı ve belgelendirme kararlarının alınmasında belgelendirme kararlarını verecek kişilerden, yapılacak her değerlendirme öncesi adaylar ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Tüm sınav görevlilerinin ve belgelendirme kararını verenlerin, verdikleri kararlar ile elde ettiği maddi kazançların ilişkili olmadığını,

Eğitim hizmetlerinin, kişilerin belgelendirilmesi konusundaki faaliyetlerin tarafsızlığını etkilemeyecek şekilde gerçekleşmesi için her türlü önlemi aldığımızı,

Personel belgelendirme hizmeti sunumu sırasında temin ettiğimiz başvuru sahipleri ,adaylar, belgeli personel  ve ilgili taraflara ait bilgiler gizlilik ilkesine bağlı olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde saklı tutacağımızı, 

Kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ile garanti altına alındığını,hiçbir şekilde belgelendirme sürecinde çalışan personellerimize baskı ve telkinde bulunmayacağımızı  beyan ve taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                                              Burak EROL 

                                                                                                                                                                 YÖNETİM KURULU BAŞKANI