Araf İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş Belgelendirme Merkezi

Kalite Politikası

Araf İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türk Akreditasyon Kurumu’nun kurallarına ve belgelendirme yapılan ulusal yeterlilikler ve meslek standartlarına uygun, TS EN ISO/IEC 17024’te belirtilen gereklere ve yasal şartlara göre Personel Belgelendirme Sistemi sürdürmeyi amaçlar. 

Yürütülen belgelendirme hizmetlerinin sürekliliği ilgili tarafların da katılımı ile sağlanacak ve iyileştirilerek geliştirilecektir.

Tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik ve eşit muamele, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkelerimizdir.

Tüm politika ve prosedürler ayrımcılıktan (cinsiyet, yaş, ırk, milli köken vs) uzak hazırlanmış olup, mevcut yasalara göre başvuru sahiplerine hizmet sağlamak temel görevimizdir.

Şikayet ve itirazları açık ve tarafsız bir değerlendirme ile sonuçlandırmak marka güvenirliğimiz açısından büyük öneme sahiptir.

Kolay ulaşılabilir, sektörel gelişmeleri destekleyen ve öncülük yapan hizmetlerimizi yaygınlaştırmak hedeflerimizdendir.

Bu politikanın sürdürülmesi ARAF İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş.’de organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluluğunda olup, Yönetim Kurulu belgelendirme hizmetlerinin devamlılığı için gerekli olan tüm kaynakları sağlayacaktır.

Kalite politikamız, personelin tüm uygulama prosedürlerini bilmesi, anlaması ve uygulamasını sağlamak amacı ile tüm çalışanlara bildirilmiştir.

BURAK EROL
Yönetim Kurulu Başkanı