Araf İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş Belgelendirme Merkezi

İtiraz ve Şikayet Süreci

 İTİRAZ VE ŞİKAYET SÜRECİ

 

  •          ARAF-PBM  tarafından  belgelendirilen aday  ya da ARAF-PBM çalışanlarına yönelik belgelendirme kapsamında sunulan hizmetler ve belgelendirilmiş personel hakkındaki şikayet başvurusu şikayet sahibinin herhangi bir yazılı yöntemle başvurması ile başlar.
  •          Web sayfamızda yayımlanan Şikayet Başvuru Formu ile yapılmamış olan başvurularda gerekli bilgilerin olup olmadığını kontrol edebilmek ve işleme başlayabilmek amacıyla bu form İdari Personel tarafından doldurulur.
  •          Şikayetin alındığına dair bilgi başvuru sahibine iletişim bilgisinde yer alan bilgiler aracılığı ile Genel Müdür tarafından yapılır.
  •          Eğer başvuru belgeli bir personele yönelik gelmiş ise şikayete konu olan belgeli personel konu hakkında aynı form aracılığı ile bilgilendirilir.
  •          ARAF-PBM Belgelendirme  Müdürü şikayetle ilgili bilgiler üzerinde çalışır, daha sonra Şikayet Formu ve gerekli varsa diğer bilgileri derler ve ARAF İtiraz ve Şikayet Komitesine sunar
  •          ARAF İtiraz ve Şikayet Komitesi şikayeti ve varsa diğer dokümanları inceler;  eğer gerekiyorsa daha fazla bilgi veya danışmanlık isteyebilir ve aşağıda sıralanan sonuçlara karar verir.                                              

                         o   İtraz ve  Şikayetin haksız bulunması ve reddedilmesi,

                         o   Belgelendirme sürecinde şikayete konu olan faaliyete yönelik iyileştirme talebi,

                         o   Belgelendirme sürecinde şikayete konu olan sürece yönelik Düzeltici ve Önleyici Faaliyet,

                         o   Belgenin geçici olarak askıya alınması,

                         o   Belgenin iptali ve ya tekrar belgelendirmenin reddi,

                         o   Diğer ihtiyati önlemler.

  •          ARAF İtiraz ve Şikayet Komitesi tarafından kararın en geç 1 ay içinde değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Değerlendirme süreci ARAF İtiraz ve Şikayet Komitesi Oluşumu ve Çalışma Talimatı’nda açıklanmıştır.Kararın verilmesini takiben 15 gün içinde şikayete konu olan karar ilgili taraflara Şikayet  Başvuru Sonuç  Bildirim Formu ile bildirilir. Şikayet belgeli bir personele ait ve belgenin devamına ilişkin bir karar verilir ise durum MYK’ ya yazılı olarak bildirilir.
  •          Şikayetler hakkında verilen karar belgeli personelle ilgiliyse kişisel dosyasına kaydedilir, ARAF-PBM personeli ya da sınav değerlendiricisi/gözetmeniyle ilgiliyse onların kişisel kayıtlarında yer alır. Karar sonucunda gerçekleştirilecek faaliyetin takibinden Yönetim Temsilcisi sorumludur.