Araf İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş Belgelendirme Merkezi

Başvuru Süreci

BELGELENDİRME BAŞVURU SÜRECİ

1-      SINAV BAŞVURUSU

 Başvuruda istenen evraklar ;

 •          Nüfus cüzdanı fotokopisi
 •          Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont
 •          Yüksekte çalışabilir  Sağlık Raporu (İskele Kurulum Elemanı Seviye -3)

 

Başvuruyu web sitemizden  online  olarak  yapabileceği gibi ARAF Belgelendirmeye şahsen başvuruyla da  gerçekleştirilebilir.

 

  2-ADAYLARIN BİLGİLENDİRLİMESİ

            Başvuru için herhangi bir şart aranmamaktadır

 •          Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.
 •          İskele kurulum Elemanı için başvuracak adayların yüksekte çalışabilir sağlık raporuyla beraber başvuru yapması gerekir.
 •          Gözetim denetimi: 24. üncü veya 36. ncı aylar arasında 1 kez performans gözetim takibi yapılır.
 •          Belge yenileme: Şikayet gelmemiş olması durumunda 18 ay (1,5) yıl çalıştığını fiilen belgelendiren kişilerin belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır.Fiilen çalıştığını             belgelendiremeyen kişiler ise; uygulama sınavına tabi tutulur.  Başarılı olduğu takdirde belgenin geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır.Uzatma süresi bittikten sonra da ( 10 yıl sonra ) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

 

 •          Sınav be belgelendirme ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavdan başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerinde adaylara 2 kez daha sınav hakkı sağlanır. Bu kanun kapsamında sağlanan destek imkanı sınavdan önce adaylara bildirilir.
 •          İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanmıyorsa sınavda başarısız olduğunda ARAF Belgelendirme en az bir kez daha sınava girme hakkı sağlamaktadır.

 

 •          ARAF Belgelendirme bu bir yıl içerisinde   sınav yönetimi ve belgelendirmeyi teşkil eden  dokümanlarda  geniş kapsamlı değişiklik olması durumunda , değişiklere ilişkin kayıtları ibraz etmesini isteyebilir.
 •    Adaylar ile ARAF Belgelendirme arasında; adayların belgelendirme süreci boyunca belge almaya hak kazandıktan sonra belge sahibinin hak ve yükümlülüklerini içeren Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır.
 •   Belge almaya hak kazanan kişilerden 2019 yılı için 300 TL MYK Belge Masraf Karşılığı  ücreti  alınmaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup  İşsizlik Sigortası Fonundan           karşılanan  adaylardan bir kereye mahsus olmak üzere MYK Belge Masraf Ücreti alınmayacaktır.

 

 •          Başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adaylardan resmi olarak sınavı açılan(MYK bildirimi gerçekleştirilmiş) aday\adaylara ücret iadesi yapılmaz.
 •          Her ayın 25’i ile takip eden ayın 3’ü arasında teşvikten yararlanma hakkını elde etmiş kişilere İşsizlik Sigortası Fonundan ücret iadesi yapılacaktır
 •          Belgenin geçerlilik süresi içinde belgenin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması ,belgenin yıpranması vb. durumlarda belge basım için 300,00 TL talep edilir.
 •          6645 sayılı kanuna istinaden çıkartılan tebliğlerdeki mesleklerin  belge ücretleri İşsizlik Fonundan karşılanırken, tebliğlerdeki  mesleklerin dışındaki(zorunlu olmayan) diğer       mesleklerin belge ücreti adaylar tarafından karşılanır.
 •          Başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen  adaylardan  resmi olarak sınavı açılan(MYK bildirimi gerçekleştirilmiş) aday\adaylara ücret iadesi yapılmaz.

             

   3 -BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 •          ARAF Belgelendirmeye ulaşan başvuru formu ve başvuruda istenen evraklar incelenir ve başvurusu uygun görülen adaylara sınav planlaması yapılır.
 •          Adayın planlanan gün ve saatte  (sınav saatinden 30 dk öncesinde )sınav yerinde hazır olması gerekir. Aksi takdirde sınav hakkını yitirmiş olur.

 

4- BELGELENDİRME KARARI VE BELGE DÜZENLENMESİ

 •          Sınavda başarılı olan adaylar belge almaya haz kazanır.
 •          Sınav sonuçları MYK sistemine yüklenir.
 •          MYK tarafından adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kimlik kartı düzenlenme süreci başlar.
 •          Belge ARAF Belgelendirmeye ulaşınca , adayın tercihine göre posta yoluyla ya da elden olarak  teslim edilir.